1. ORGANITZADOR I OBJECTE DE L’ACCiÓ. 

Zero Latency Andorra durà a terme una acció dirigida a tots els consumidors denominat “#MeMolaZeroLatency”, amb la finalitat de fomentar la participació i la interacció en el perfil d’Instagram de Zero Latency Andorra per part dels consumidors i estimular l’assistència al centre.

2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE L’ACCIÓ PROMOCIONAL. 

L’ACCIÓ es durà a terme dins del Principat d’Andorra.

3. ÀMBIT TEMPORAL. 

El període de participació de la segona edició de l’ACCIÓ començarà el 9 d’agost i finalitzarà el 31 d’agost de 2021, tots dos dies inclosos.

4. CARÀCTER GRATUÏT DE L’ACCiÓ PROMOCIONAL. 

L’ACCIÓ es durà a terme sota la modalitat de “gratuït”, és a dir, la participació en aquesta ACCIÓ no implicarà cap despesa extra a l’entrada general a Zero Latency per al participant,.

5. COMUNICACIÓ DE L’ACCIÓ. 

El present concurs es comunicarà durant el període en el qual es trobi actiu a través de la pàgina de Facebook i Instagram.

6. PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS. 

Per concursar, els participants han de jugar una partida, fer-se seguidors de la pàgina d’Instagram de Zero Latency Andorra i penjar una imatge seva al centre Zero Latency, vestit amb l’equipament, als seu mur de la xarxa social Instagram (“timeline”) amb el hashtag #MeMolaZeroLatency i etiquetant @zerolatencyand i a un amic. La publicació ha de mantenir-se fins al 11 de setembre, a efectes de comtabilitzar. 

No se consideraran participacions vàlides les fotos que no siguin a la xarxa i que l’usuari no tingui un perfil públic. Les fotos vulgars o de mal gust seran eliminades. Cada usuari pot participar només amb una foto. Zero Latency Andorra es reserva el dret a desqualificar imatges per motius de decor i bona educació.

7. PREMI 

Les 50 primeres persones que participin seguint les pautes de la promoció guanyaran 1 entrada gratuïta a Zero Latency Andorra per gaudir en dates a determinar.

8. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS 

En la setmana del 11 de setembre de 2021 es contactarà amb els guanyadors a través d’un missatge al perfil d’Instagram de Zero Latency Andorra.

9. CESSIÓ DE DRETS 

Els participants en l’ACCIÓ cedeixen a Zero Latency Andorra tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar-se, amb motiu de la seva participació en aquesta acció. Zero Latency Andorra podrà utilitzar lliurement aquestes publicacions a les seves pàgines web, així com en altres publicacions, tant online com a offline.

10. RESERVES I LIMITACIONS 

Zero Latency Andorra es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi de l’ACCIÓ, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-ho a terme en la forma descrita en aquestes bases.

11. ACCEPTACIÓ 

La participació en l’ACCIÓ implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació en l’ACCIÓ.

12. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

En compliment del que es disposa la Llei 15/2003, de Protecció de Dades Personals, segons la normativa vigent de data del 18 de desembre, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades podran ser utilitzades per gestionar l’acció i formar part de la nova base de dades de Zero Latency Andorra. Aquestes dades es mantindran en la més estricta privadesa d’acord amb la legislació vigent. Els participants en aquesta promoció i els usuaris registrats podran exercir, en relació amb les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió dels mateixos, en els termes referits en la Llei 15/2003, de la Llei de Protecció de Dades Personals del 18 de desembre i altres normes que la desenvolupen.